Make your own free website on Tripod.com
I Festiwal Piosenki Polskiej "Rudziszki - 2000"

W ciągu 11 lat polskiego odrodzenia narodowego na Ziemi Wileńskiej zainicjowano sporo różnorodnych imprez kulturalnych. W minioną sobotę, 25 marca, w rejonie trockim, w Rudziszkach zadebiutowała kolejna taka inicjatywa - Festiwal Piosenki Polskiej "Rudziszki - 2000".

Festiwal ten, zainicjowany przez znaną na Wileńszczyźnie muzyczną rodzinę Saszenków, podjął się bardzo szlachetnego i potrzebnego zadania odnajdywania i promowania talentów muzycznych polskiej młodzieży szkolnej na Litwie. Nowa inicjatywa ciekawa jest również z tego względu, że w odróżnieniu od większości podobnych imprez kulturalnych na Wileńszczyźnie stawia przede wszystkim na współczesną polską piosenkę estradową.

Do Rudziszek, aby wziąć udział w pierwszej edycji festiwalu, przybyło ponad 50 uczestników ze wszystkich zakątków Ziemi Wileńskiej, gdzie są szkoły z polskim językiem wykładowym. Młode talenty były podzielone na trzy grupy wiekowe. W pierwszej zmierzyli się najmłodsi artyści w wieku do lat 11. Następnie na scenę auli Rudziskiej Szkoły Średniej wyszli uczestnicy startujący w średniej grupie wiekowej od lat 11 do 13. I koncert festiwalowy zakończyła najstarsza grupa wiekowa od lat 14 do 16. Surowe, ale sprawiedliwe jury w składzie Zdzisławy Paulińskiej - instruktorki muzyki z Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku, Janiny Poczusko - przedstawicielki Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Bożeny Zombkiewicz - kierowniczki artystycznej dziecięcego zespołu "Truskaweczka" z Awiżeń oraz Alfredy Ciechanowicz - nauczycielki metodyka muzyki z Wilna, miało niełatwe zadanie wyłonienia najlepszych.

Po dłuższej naradzie jury doszło do wniosku, że najlepszymi w najmłodszej grupie wiekowej byli Władek Rożok ze Szkoły Średniej w Rudziszkach, Czesia Mirkowicz ze szkoły im. Jana Pawła II w Wilnie oraz Mirosław Jasielonis z Butrymańskiej Szkoły Średniej. W tej kategorii wiekowej zostały przyznane specjalne wyróżnienia dla najmłodszych uczestników festiwalu - Krzysztofa Pietrulewicza z przedszkola w Rukojniach i Moniki Saszenko z przedszkola w Rudziszkach. W średniej grupie wiekowej triumfowały Ewelina Saszenko - Szkoła Średnia w Rudziszkach, Krystyna Mikulska również z Rudziszek oraz Anna Staryńska z wileńskiej szkoły im. Jana Pawła II. Zwyciężczyniami w najstarszej grupie zostały Wioleta Poszkaite ze szkoły nr 1 w Solecznikach, Krystyna Cynkowicz ze szkoły średniej w Czarnym Borze i Justyna Sidorowicz z Rudziszek. Główną nagrodę Festiwalu otrzymała Ewelina Saszenko, natomiast nagrodą specjalną w postaci wyjazdu na warsztaty artystyczne do Polski została wyróżniona Wioleta Poszkait?. Nikt nie został pominięty, bowiem wszystkich uczestników festiwalu obdarowali dodatkowo sponsorzy.

Tę szlachetną inicjatywę poparli Konsulat Generalny RP w Wilnie, Polska "Macierz Szkolna", Podlaski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", państwo Winckiewiczowie z Rudziszek, spółka "Ardena", starostwo gminy Rudziszki oraz inni. Organizatorzy festiwalu państwo Alina i Włodzimierz Saszenkowie oraz Polska "Macierz Szkolna" zapewnili, że kolejny II Festiwal Piosenki Polskiej odbędzie się również w Rudziszkach.

Fot. B. Kondratowicz

NG 14 (450)