Make your own free website on Tripod.com
Związek Polaków na Litwie wobec wyzwań dnia dzisiejszego i przyszłości

W minioną sobotę, 25 marca br. ponad siedemdziesięciu członków Związku, zaproszonych do udziału w Konferencji pod powyższym tytułem, zebrani w małej sali Filharmonii Narodowej dyskutowali nad problemami dnia dzisiejszego i potrzebą zachowania niezależnego społecznego charakteru organizacji, wymienili opinie i podjęli uchwały o stosunku do partii politycznych oraz o przeprowadzeniu do kolejnego zjazdu ewidencji członków i kół Związku.

...Wstępem do Konferencji był piękny występ solistek zespołu "Wilia" pod kierownictwem Renaty Brasel oraz młodocianej, ale rokującej duże nadzieje, pianistki ze Szkoły Średniej im. J.I. Kraszewskiego Eli Szturo, aby następnie ustąpić scenę wspaniałemu zespołowi z Kowna. Koncert rozpoczęty prastarym hymnem Polski "Bogurodzica" w wykonaniu Włodzimierza Chomańskiego, poprzez wykonanie pieśni ze "Śpiewnika domowego" Stanisława Moniuszki, solowy występ Ortuliany Zinkiewicz, a wszystko przy akompaniamencie młodocianej skrzypaczki Krystynki Rymkiewicz - przyjemnie wszystkich zaskoczył wyjątkowo wysokim poziomem wykonania i tym swojskim, rodzinnym sposobem bycia, charakterystycznym dla doświadczonych od pokoleń kowieńskich działaczy polskich. W podzięce za miłe chwile wzruszeń przyjaciołom z Kowna z prezes Genowefą Chomańską na czele obiecano rewizytę wileńskich zespołów z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

Obrady Konferencji zostały rozpoczęte od wysłuchania informacji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o stanie finansów Związku i prowadzeniu ich ewidencji. Następnie przewodniczący Związku Ryszard Maciejkianiec wygłosił referat "Związek Polaków na Litwie wobec wyzwań dnia dzisiejszego i przyszłości".

Występujący z Wilna, Kowna, rejonów wileńskiego, trockiego i święciańskiego wyrazili poparcie dla idei wyraźnej niezależności Związku od partii politycznych i społecznego charakteru jego działania. Mówiono również o potrzebie zmiany stylu pracy działalności AWPL w rejonach wileńskim i trockim, o problemach szkolnictwa, w tym i o szkole w Miednikach, w której należny poziom nauczania, dający życiowe szanse swoim wychowankom, jest raczej zamieniany patriotycznymi frazesami i dbaniem o własny interes.

Wzruszający występ solistów i zespołu, uroczysty wystrój sali oraz wzajemna życzliwość uczestników Konferencji pozwoliła chyba po raz pierwszy od wielu lat głęboko wczuć się w sens działalności Związku jako niezależnej organizacji o charakterze społecznym, do końca i z uwagą wysłuchać wszystkich mówców, wyrazić swoje opinie i zastrzeżenia bez obawy bycia zakrzyczanym, znaleźć sformułowania dokumentów końcowych, których treść byłaby możliwa do zaaprobowania przez wszystkich uczestników Konferencji. Aż dwóch mówców z Miednik swoje wystąpienia przeplatało własną twórczością poetycką, co było uznane przez zebranych za wyraźne dryfowanie centrum poezji z Wilna do Miednik Królewskich.

Udział w Konferencji zastępcy prezesa Związku Anny Jurkiewicz, przewodniczących Komisji Rewizyjnej Pawła Kozłowskiego i Komisji Statutowej Wacławy Monkiewicz oraz pięciu prezesów oddziałów Związku - kowieńskiego, trockiego, święciańskiego, druskienickiego i wisaginskiego, jak również prezesów kół i ich przedstawicieli praktycznie ze wszystkich miejscowości, gdzie mieszkają Polacy, świadczyły zarówno o randze zebrania, jak i o jednoznacznej życzliwości i szacunku.

Wykonaniem "Roty" - hymnu Związku Polaków na Litwie, zebrani zakończyli obrady Konferencji.

(Uchwały Konferencji i referat patrz. na str. 2, 4 i 6)

Na zdjęciu: uczestnicy Konferencji w czasie przerwy w obradach.

Fot. Waldemar Dowejko

NG 14 (450)