Make your own free website on Tripod.com
Apel kół Związku Polaków na Litwie
O poparcie niezależności
Związku Polaków na Litwie

My, członkowie kół Związku Polaków na Litwie im. Wł. Syrokomli, Zwierzynieckie, w Miednikach oraz w Nowych Werkach apelujemy do wszystkich oddziałów, kół i członków Związku oraz ludzi dobrej woli o poparcie idei niezależności najważniejszej organizacji społecznej - Związku Polaków na Litwie. Uzurpowanie sobie prawa decydowania o losach i przyszłości naszej organizacji przez hałaśliwą i bezpardonową 12 - 13 - osobową grupę urzędników i osób od nich zależnych z samorządu rejonu wileńskiego, stanowiących absolutną mniejszość w Zarządzie Głównym, nie może być dalej tolerowane. Obrońmy nasz ponad dziesięcioletni dorobek przed próbą bezprawnego jego przejęcia przez bliżej nieznane siły! Osoby, które pragną wyrazić poparcie idei zachowania Związku Polaków na Litwie, prosimy zgłaszać się osobiście, listownie bądź telefonicznie do siedziby Zarządu Głównego na ul. Wielkiej 40, tel/fax 22-33-88.

Od redakcji: we wtorek, 4 kwietnia br. w czasie składania niniejszego numeru "NG" drzwi redakcji w godzinach pracy szturmowali pracownicy samorządu rejonu wileńskiego, a wśród nich - kierownik wydziału kultury Edmund Szot oraz pracownik tego wydziału Fryderyk Szturmowicz, utrudniając wydawanie pisma, uniemożliwiając pracownikom wejście i wyjście z redakcji. Rzeczywiście - kultura i arogancja urzędnicza sięgnęła bruku...To nam się nieśniło nawet w najczarniejszych snach, kiedyśmy w kolejnych i kolejnych wyborach nawoływaliśmy o poparcie dla AWPL! Apelujemy do Czytelników o pomoc.

NG 15 (451)