Make your own free website on Tripod.com
Jubileusz 90 ' lecia

31 marca br. w Akademii Górniczo - Hutniczej im. St. Staszyca w Krakowie odbyła się niezwykle uroczysta akademia z udziałem władz uczelni, przedstawicieli instytucji państwowych i rządowych oraz licznie reprezentowanego świata nauki z Polski i zza granicy. Jej powodem był Jubileusz 90 - lecia Profesora dr honoris causa Michała Odlanickiego - Poczobutta, członka rzeczywistego PAN i Akademii Umiejętności, znakomitego uczonego o niebywale szerokich horyzontach poznawczych i popularyzatorskich, nauczyciela i wychowawcę licznych pokoleń geodetów i zawodów pokrewnych, mistrza w sztuce pomiarów, regulacji geometrii i stanowienia ładu przestrzennego na Ziemi, żarliwego patriotę i ofiarnego społecznika. Pochodzący z rodu wielce zasłużonego dla Litwy i Polski, dostojny Jubilat pobierał nauki w Wileńskim Gimnazjum Jezuickim, jest aktywnym działaczem Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna.

W uroczystościach wziął również udział przewodniczący Związku Ryszard Maciejkianiec, który przekazał list gratulacyjny oraz album o Wilnie, zapraszając uczestników uroczystości do zwiedzania coraz bardziej piękniejącego Wilna. Pozdrowienia dla dostojnego Jubilata przesłał również prof. Romuald Brazis.

NG 15 (451)