Make your own free website on Tripod.com
Powstał społeczny komitet osób represjonowanych

Rozpoczęta na łamach "Naszej Gazety" kampania informacyjna, poruszająca temat potrzeby wypłaty odszkodowań dla osób represjonowanych, pracujących w warunkach niewolniczych na potrzeby Niemiec hitlerowskich, została w pewnym stopniu sfinalizowana spotkaniem w redakcji, które odbyło się 3 kwietnia br. Licznie przybyli na spotkanie osoby represjonowane bądź członkowie ich rodzin zostali poinformowani o przebiegu dotychczasowych starań i zamiarach redakcji kontynuowania tematu. Wychodząc z założenia, że Polacy na Ziemi Wileńskiej w okresie ostatniej wojny byli obywatelami Polski, a Litwa nie bierze udziału w negocjacjach odszkodowawczych, zebrani postanowili szukać dróg do uzyskania należnych odszkodowań poprzez oba kraje - Litwę i Polskę. W celu zabezpieczenia swoich praw uczestnicy spotkania na zasadzie samoorganizacji powołali społeczny komitet, któremu przewodniczy Henryk Połoński.

Zebrani wymienili również opinie na temat problemów i uciążliwości dnia codziennego, zwracając między innymi szczególną uwagę na trudności porozumiewania się w placówkach leczniczych i przypadki nieżyczliwości ze strony lekarzy wobec osób nie mówiących w języku państwowym.
W spotkaniu wzięli również udział przewodniczący Związku Ryszard Maciejkianiec oraz przedstawiciel Konsulatu Generalnego RP w Wilnie Paweł Grycewicz.

Wszelkie informacje o osobach represjonowanych przez władze Niemiec hitlerowskich prosimy kierować na adres Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie: 2001 Wilno, ul. Didżioji (Wielka) 40, tel/fax 22-33-88.
Inf. wł.

NG 15 (451)