Make your own free website on Tripod.com
Jan Gurgun

We władzy bez zmian

Stabilność życia politycznego w rejonie solecznickim 31 marca br. potwierdziło inauguracyjne posiedzenie rady samorządu. Na stanowisko mera rejonu radni jednogłośnie zatwierdzili proponowaną przez frakcję AWPL kandydaturę Józefa Rybaka. Wspólnie z J. Rybakiem już trzecią z kolei kadencję funkcje wicemera będzie pełnił Zdzisław Palewicz, którego kandydaturę poparło 20 radnych (z 25 - osobowej rady). Podczas wyborów przewodniczących poszczególnych komitetów rady samorządu radni z ramienia partii opozycyjnych (Nowy Związek i Litewska Demokratyczna Partia Pracy - odpowiednio 5 i 2 mandaty) czuli się jedynie statystami. Teki przewodniczących otrzymali wyłącznie radni z ramienia AWPL. Na przewodniczącego komitetu budżetowego został wybrany Czesław Cilindź, komitetu oświaty, zdrowia i opieki społecznej - Łucja Dudojć, komitetu gospodarki terenowej - Leonard Talmont, komitetu prawa i porządku publicznego - Jan Miłoszewicz, komitetu do spraw rolnictwa - Wojciech Szyłko. Zdaniem J. Rybaka dla członków nowo wybranej rady polityka skończyła się razem z wyborami. Sytuacja finansowa samorządu nie napawa optymizmem, toteż radnych czeka niełatwa i odpowiedzialna praca. Nie wykluczone, że już na następnym posiedzeniu będą musieli zatwierdzić budżet rejonu na rok 2000.

NG 15 (451)