Make your own free website on Tripod.com
Tydzień w skrócie

Nie potrafili

Nowo wybrana Rada Samorządu Kowna nie potrafiła w czwartek wybrać mera tego miasta. Na to stanowisko kandydowali lider Związku Wolności V. Šustauskas i niepartyjny przedstawiciel Nowego Związku G. Žemaitis. Gdyby do 25 maja Rada nie wybrała mera, to w Kownie zostałby wprowadzony zarząd bezpośredni.

Najpopularniejsze

Gdyby wybory do Sejmu RL odbyły się jutro, to najwięcej mandatów w parlamencie uzyskałyby Nowy Związek - 14,2 proc., Związek Liberałów - 12,7, Związek Centrum - 7,7, Partia Chłopska 7,1. Natomiast rządząca partia konserwatystów nie przekroczyłaby 4 procentowego progu wyborczego.

Spis

Litewski Departament Statystyki rozpoczął przygotowania do przeprowadzenia powszechnego spisu ludności. W ramach tych przygotowań w najbliższym czasie zostanie przeprowadzony próbny spis ludności, który obejmie około 2000 mieszkań.

Wsparcie

Rząd przeznaczył 2,4 mln Lt na wsparcie 9 wspólnot religijnych. 2,217 mln Lt otrzyma Kościół katolicki, 134 tys. Lt przypadnie Kościołowi prawosławnemu, 44 tys. Lt otrzyma rada staroobrzędowców, 30 tys. Lt konsystorium ewangelików - luteranów, 17 tys. Lt kolegium ewangelików - reformatów, 10 tys. Lt grekokatolicy, 10 tys. Lt wspólnota karaimska, 13 tys. Lt żydowska wspólnota religijna i 13 tys. Lt muzułmańskie centrum duchowne.

NG 16 (452)