Make your own free website on Tripod.com
Beata Garnyte

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa jest początkiem najważniejszych obchodów i obrzędów kościelnych bezpośrednio związanych już ze Świętem Wielkiej Nocy. W tym dniu Kościół obchodzi triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Uroczyste procesje w dniu Niedzieli Palmowej rozpoczęły się w IV wieku, jako pierwsi zaczęli je odprawiać chrześcijanie z Jerozolimy. Nieco później (w V, VI w.) zwyczaj ten przyjął się w kościele wschodnim. Zwyczaj zaś święcenia palm wielkanocnych do liturgii kościelnej został wprowadzony dopiero w wieku XI.

Na Wileńszczyźnie święto to od lat obchodzone jest niezwykle uroczyście. Tłumy przybyłe tego dnia do kościołów aż się pstrzą od barwnych palm, które są nieodłącznym atrybutem Niedzieli Palmowej. Można wręcz powiedzieć, że większość mieszkańców Wileńszczyzny do Niedzieli Palmowej zaczyna się szykować już od świętego Kazimierza, wtedy to bowiem na tradycyjnym jarmarku wybierają sobie najpiękniejszą palmę. A wybierać jest z czego, bowiem palmy wileńskie swym pięknem słyną na cały świat. Ich forma, wielkość i kolorystyka zaś zależą wyłącznie od fantazji i zręcznych rąk palmiarek.

Z palmami, poświęconymi w Niedzielę Palmową, łączy się wiele wierzeń ludowych. Umieszcza się je zazwyczaj na najbardziej honorowym miejscu w domu, najczęściej tuż za obrazami świętych. Tam też palmy te zostają do następnej Niedzieli Palmowej i chronią mieszkańców domostwa od złego, czarów, nieszczęść, a także od ognia.

Fot. Bronisława Kondratowicz

NG 16 (452)