Make your own free website on Tripod.com
Spotkanie prezesów organizacji polskich

W dniach 5 - 8 kwietnia br. odbyła się seria spotkań w Västeras (Szwecja) i Askim (Norwegia) między prezesami najważniejszych polskich organizacji: z Litwy - Ryszard Maciejkianiec, Związek Polaków na Litwie, ze Szwecji - Roman Koba, Kongres Polaków w Szwecji i Norwegii - Jerzy Jankowski, Związek Polaków w Norwegii. W rozmowach brał udział także prezes Oddziału Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Szwecji Michał Bieniasz.

Rozmowy dotyczyły przede wszystkim sytuacji Polaków na Wschodzie. Podkreślano zwłaszcza konieczność zacieśnienia i zintensyfikowania bezpośrednich wzajemnych kontaktów i wymiany informacji. Uzgodniono sposoby wprowadzenia tego w życie.

NG 16 (452)