Make your own free website on Tripod.com
Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Kornelijus Platelis,

minister oświaty, chociaż prezydent Valdas Adamkus wystąpił w jego obronie, ciągle jest celem krytyki ze strony opozycji. Dla K. Platelisa opozycyjna LDPP przygotowuje interpelację, do której zamierza przyłączyć się Związek Centrum. Ministrowi zarzuca się szkodzenie systemowi oświaty i szkolnictwa wyższego. Taka działalność opozycji sejmowej utrudnia rozpoczęcie reformy profilowania szkółśrednich.

Zigmas Zinkevičius,

lider Litewskiej Partii Chrześcijańsko- Demokratycznej, traci członków partii. Blisko 4 tysiące chrześcijańskich demokratów postanowiło wycofać się z organizacji, którą kieruje Z. Zinkevičius, i utworzyć Związek Nowoczesnych Chrześcijańskich Demokratów. Partia Z. Zinkevičiusa podczas wyborów samorządowych utraciła połowę posiadanych mandatów.
Algimantas Križinauskas,

przewodniczący zarządu "Taupomasis bankas". "Taupomasis bankas" ma nowego szefa. Został on mianowany na miejsce zdymisjonowanego Romualdasa Visokavičiusa, który nakupował wiele nieruchomości, zwiększył personel, ale nie potrafił zapewnić rentownej działalności banku.


Eimutis Žvybas,

dyrektor generalny "Ekranasu" Według wstępnych danych, firma kineskopów wygrała sprawę dumpingową przeciwko ekspertom Komisji Europejskiej (KE), jaką wszczęto w roku ubiegłym na podstawie skargi firmy "Philips". KE nie zdołała udowodnić winy "Ekranasu"

("Veidas" z 30 marca 2000 r.)

NG 16 (452)