Make your own free website on Tripod.com
Zarządowi TV "Polonia"

Do wiadomości:

Pani Janina Sagatowska, przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą Senatu RP; Pan Ryszard Czarnecki, przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP; Pani prof. Eufemia Teichmann, Ambasador RP w Wilnie; Pan Wiesław Turzański, przewodniczący Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie; Pan prof. Andrzej Stelmachowski, przewodniczący Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"; polskie i polonijne środki masowego przekazu.


Szanowni Państwo,

oglądając w miniony piątek, dnia 7 kwietnia br. audycję "Teraz Polonia" ze zdziwieniem i zażenowaniem dowiedziałem się, że jakoby jestem zawieszony w prawach przewodniczącego Związku i zwolniony z obowiązków redaktora naczelnego "Naszej Gazety", co nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Próba 13 osób, które jakoby podjęły decyzję, nawołującą do mego odwołania, nie powoduje powyższych skutków prawnych, nie daje też moralnych podstaw do rozpowszechniania powyższej informacji. Tym bardziej że, jeżeli chodzi o gazetę, to taką decyzję może podjąć jedynie zebranie akcjonariuszy.

Co ciekawe, że litewskie środki masowego przekazu, z którymi nieraz prowadzimy bardzo ostrą polemikę o sprawach nurtujących Polaków na Litwie, podały w miarę obiektywną informację. Cytuję za największym litewskim dziennikiem "Lietuvos rytas'" z dnia 5 kwietnia br.:
"...'Członkowie Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie próbowali przedwczoraj zawiesić pełnomocnictwa przewodniczącego tej społecznej organizacji Ryszarda Maciejkiańca. Na posiedzeniu Zarządu 13 z 55 głosowało za zawieszeniem pełnomocnictw, lecz tej liczby głosów było niewystarczająco do powzięcia powyższych decyzji. W końcu marca Związek Polaków na Litwie oświadczył, że się oddziela od działalności politycznej Akcji Wyborczej Polaków na Litwie... Konflikt między najważniejszymi polskimi organizacjami wynikł wtedy, gdy AWPL nie zgodziła się, aby Polacy w wyborach samorządowych występowali również z list innych partii politycznych..."

Do powyższej informacji niewiele mogę dodać.

Mam jedynie gorącą prośbę, abyśmy wszyscy, a TV Polonia w szczególności, wzorem sąsiednich narodów europejskich, budowali naszą wspólnotę narodową przyszłość poprzez wzajemne rzetelne informowanie się, poprzez wyszukiwanie wzorców budujących i ubogacających nasze społeczeństwo, unikając tanich sensacji i półprawd.

Łączę pozdrowienia

Ryszard Maciejkianiec,

przewodniczący Związku, redaktor naczelny "Naszej Gazety".

Wilno, 10 kwietnia 2000 r.

NG 16 (452)