Make your own free website on Tripod.com
Twórca autonomii wyjdzie na wolność

W poniedziałek Komisja ds. Ułaskawień pod przewodnictwem prezydenta Valdasa Adamkusa postanowiła zwolnić z odbywania reszty kary jednego z twórców autonomii solecznickiej Leona Jankielewicza, skazanego za działalność antypaństwową.

Były pierwszy sekretarz komitetu rejonowego KPZR w Solecznikach L. Jankielewicz w połowie grudnia roku ubiegłego został uznany za winnego tworzenia organizacji antypaństwowych w latach1990-1991 i skazany na 2 lata pozbawienia wolności.

L. Jankielewicz zostanie ułaskawiony na mocy dekretu prezydenta, który podpisze on po powrocie z wizyty w Polsce. W sprawie prośby o ułaskawienie wstawiało się kilku sygnatariuszy Aktu Niepodległości.

Deputowany do Rady Najwyższej - Sejmu Restytucyjnego L. Jankielewicz wstrzymał się od głosu podczas głosowania za odrodzeniem niepodległości 11 marca 1990 r.

Ostatnio L. Jankielewicz podpisał deklarację działających na Litwie polskich organizacji i polskich działaczy, popierającą aspiracje Litwy zostania członkiem NATO.

("Lietuvos rytas" z 5 04 2000 r.)

NG 17 (453)