Make your own free website on Tripod.com
Tydzień w skrócie

Obrady

W dniach 10 - 13 kwietnia w Wilnie odbyły się obrady Polsko - Litewskiej Grupy Parlamentarnej. W trakcie obrad plenarnych, którym przewodniczyli T. Wrona i Ž. Jackunas, omówiony został aktualny stan stosunków dwustronnych. Podczas wizyty polska delegacja spotkała się z przewodniczącym Sejmu RL V. Landsbergisem, wiceminister kultury RL V. Verbaite , dyrektorem Departamentu Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa R. Motuzasem, prezesem "Macierzy Szkolnej" J. Kwiatkowskim, zwiedziła Kowno, Święciany, Połuknie, Nową Wilejkę, Niemenczyn, celę Konrada, tradycyjnie odwiedziła radio "Znad Wilii" i również tradycyjnie ominęła ZG Związku Polaków na Litwie i redakcję "Naszej Gazety".

Wybrali

Rada Kowna merem tego miasta wybrała populistę, lidera Związku Wolności Litwy V. Šustauskasa. Na słynącego z licznych skandali polityka prócz radnych z ramienia jego partii głosowali również radni z partii Nowego Związku A. Paulauskasa i "Młodej Litwy" S. Buškevičiusa.

Sondaż

Ostatnie badania opinii publicznej wskazują na to, że na pierwsze miejsce w rankingu najpopularniejszych polityków wysunął się lider Nowego Związku A. Paulauskas wyprzedzając prezydenta Litwy V. Adamkusa i mera Wilna R. Paksasa. W rankingu najpopularniejszych partii zdecydowanie przoduje Nowy Związek, który uzyskał 20 proc., na następnych miejscach uplasowali się Związek Liberałów - 12 proc. i Związek Centrum 8,9 proc.

Merowie

Po niedawnych wyborach samorządowych zakończył się podział władzy w samorządach. Najwięcej stanowisk merów w samorządach Litwy - po 11- otrzymały LDPP, Partia Chłopska i Nowy Związek. Najwięcej straciła partia konserwatystów, która w poprzedniej kadencji miała 25 merów, a w obecnej będzie musiała zadowolić się tylko dwoma.

NG 17 (453)