Make your own free website on Tripod.com
Nieporozumienia wśród Polaków litewskich

Przedwczoraj członkowie Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie podjęli próbę zawieszenia pełnomocnictw prezesa tej organizacji społecznej Ryszarda Maciejkiańca. Na posiedzeniu zarządu za zawieszeniem pełnomocnictw głosowało 13 spośród 55 członków zarządu, jednakże tylu głosów nie wystarczyło.

R. Maciejkianiec powiedział, że ta inicjatywa jest dalszym ciągiem konfliktu między Związkiem Polaków i Akcją Wyborczą Polaków na Litwie (AWPL). Zaznaczył on, że za zawieszeniem pełnomocnictw głosowali urzędnicy rejonu wileńskiego, którzy chcą kierować i policją, i samorządem.

W końcu marca Związek Polaków oświadczył, że odseparowuje się od działalności politycznej AWPL. Ta ostatnia uważa taką decyzję za nieprawomocną, ponieważ została podjęta nie na posiedzeniu zarządu lub zjeździe partii, a na konferencji.

Konflikt najważniejszych organizacji polskiej mniejszości powstał wtedy, gdy AWPL nie zgodziła się, aby Polacy uczestniczyli w wyborach samorządowych z list innych partii.

Na konferencji Związku Polaków na Litwie zaakcentowano, że AWPL dąży do upolitycznienia działalności Związku i ograniczenia uczestnictwa jej członków w życiu politycznym Litwy.

("Lietuvos rytas" z 5 04 2000 r.)

NG 17 (453)