Make your own free website on Tripod.com
Powiedzieli

Vytautas Landsbergis, przewodniczący Sejmu RL

"Mam taką wadę, że lubię wszystko mówić otwarcie. Jeśli mylę się, proszę poprawić albo ukamienować"

Vytenis Andriukaitis, poseł na Sejm

"Bez wątpienia, istnieje problem jednostki Landsbergisa"

NG 17 (453)