Make your own free website on Tripod.com
Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Jonas DIENINIS

Przewodniczący zarządu "Žemes ukio bankas" Bank będzie udzielał pożyczek na okres 25 lat na zakup i budowę mieszkania. Wstępna wypłata w wysokości 30% całej pożyczki. Stopa procentowa pożyczki w litach będzie wyższa niż kredytu na okres do 10 lat - obecnie wynosi 15 proc. i więcej.Irena DEGUTIENE

Minister opieki społecznej i pracy Rząd będzie ratował tonącą w długach "Sodrę", wywierając nacisk na pracodawców. Będą ich sprawdzały i karały Państwowa Inspekcja Pracy, "Sodra", policja podatkowa oraz służba przestępstw gospodarczych.
Valdas Adamkus

Prezydent Litwy podpisał dekret o zwolnieniu Leona Jankielewicza skazanego za działalność antypaństwową. Prócz tego Prezydent bawiąc w Polsce podkreślał konieczność zacieśniania więzi Polski i Litwy, oceny dziejów obu narodów odrzucając przesądy oraz negatywne nastawienia.Česlovas Juršenas

Lider LDPP odniósł ważne zwycięstwo na niwie jednoczenia sił lewicowych. Prezydium, partii socjaldemokratów (LSDP) postanowiło zacieśnić kontakty z LDPP, a potem być może utworzyć z nią nawet koalicję. Socjaldemokraci ponieśli dotkliwą porażkę podczas wyborów do samorządów. Po przywróceniu niepodległości Litwy LSDP zaprzeczała "lewicowości" LDPP, przeszkadzała partiiČ. Juršenasa we wstąpieniu do socinternu.
"Veidas"

NG 17 (453)