Make your own free website on Tripod.com
Kowzanowie od 680 lat
na Wileńszczyźnie

Pani Maria Szylinowicz z Łobezu (Polska), której matka była z domu Kowzan, po przeczytaniu artykułu "Kowzanowie od 680 lat na Wileńszczyźnie" ("Nasza Gazeta", nr 6 z 3 - 9 lutego br.) napisała do autora, że cała jej rodzina pochodzi z Medryk, parafia Soły, powiat oszmiański. Dwaj bracia jej matki, Katarzyny, Jan Kowzan (ur. w Medrykach w 1913 r.) i Wiktor Kowzan (ur. tamże w 1920 r.), mieszkają dziś w Anglii. Zesłani z głąb ZSSR, wydostali się z Armią Andersa i po wojnie tam osiedli. Synowie Jana Kowzana, Jerzy i Zbigniew oraz dzieci Wiktora Kowzana, Ryszard i Alicja, również mieszkają i pracują w Anglii. Pozostali członkowie tej wywodzącej się z oszmiańskich Medryk rodziny Kowzanów mieszkają dziś w Polsce.

Inf. własna

NG 18 (454)