Make your own free website on Tripod.com
Podziękowanie

My, studenci z różnych uczelni Litwy, otrzymujących wsparcie materialne, w formie stypendium z funduszu dr Izabeli Poklewskiej ze Szwecji wyrażamy serdeczne podziękowanie za możliwość kontynuowania podjętych studiów.
Jesteśmy wdzięczni za Pani szczodrość oraz dobroć i z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Pani tudzież rodakom ze Szwecji mnóstwa sił w pokonywaniu codziennych trosk i błogosławieństwa Bożego.

Marzymy o tym, by spotkać się z Panią w Wilnie i wyrazić naszą wdzięczność przy osobistym spotkaniu.

Z wdzięcznością: Bożena, Alina, Anna, Wioletta, Mirosław, Ilona, Jolanta, Marian

NG 18 (454)