Make your own free website on Tripod.com
Wszystko dla budowy i remontu

W minionym tygodniu w Wilnie odbyły się tradycyjne już targi budowlane "Resta - 2000". Tegoroczne targi były rekordowymi pod kilkoma względami.

Była to największa impreza branżowa, która kiedykolwiek odbywała się na Litwie. Swoje towary w litewskim centrum wystawowym "Litexpo" zaprezentowało 526 firm z 11 krajów. Dominowały, oczywiście, przedsiębiorstwa litewskie, bo było ich aż 460. Polski przemysł budowlany prezentowało 29 firm. Oprócz tego swoje towary na targach zaprezentowało sporo firm z Niemiec, Francji, Austrii, Danii, Rosji, Białorusi, Łotwy, Estonii oraz innych krajów.

"Resta - 2000" były także największymi targami w dziejach centrum wystawowego "Litexpo", zajęły bowiem około 26 tys. m. kw. powierzchni wystawowej.

Jak twierdzą fachowcy, rekordowe zainteresowanie targami może oznaczać, że litewski przemysł budowlany zaczyna powoli odbijać się od dołka, w którym się znalazł podobnie jak i cała gospodarka naszego kraju po kryzysie rosyjskim. W roku ubiegłym w budownictwo zainwestowano 5,37 mld Lt, czyli o 18,4 proc. mniej niż w roku 1998. Jednakże pierwsze wyniki tego roku świadczą o tym,że budownictwo zaczyna odzyskiwać utracone pozycje i ponownie staje się jedną z priorytetowych gałęzi litewskiej gospodarki.

NG 19 (455)