Make your own free website on Tripod.com
Rita GRUMADAIT?

Burza w Sejmie w sprawie zamknięcia
Elektrowni Ignalińskiej

Zwolenników zamknięcia jest więcej

W Sejmie podczas omawiania ustawy o zamknięciu Ignalińskiej Elektrowni Atomowej okazało się, że siły zwolenników tego są liczniejsze niż przeciwników.

Głosów opozycji lewicowej, stronników eks-premiera Gediminasa Vagnoriusa z frakcji umiarkowanych konserwatystów oraz jeszcze kilku innych nie wystarczy, aby przeciwstawić się konserwatystom i chrześcijańskim demokratom, do których dołączyli się centryści, wahający się jeszcze wczoraj.

("Lietuvos rytas" z 21 04 2000 r.)

NG 19 (455)