Make your own free website on Tripod.com
Beata Garnyte

Kardynałowie litewscy

We czwartek, 27 kwietnia br. w wileńskim Muzeum Sztuki Stosowanej, gdzie jeszcze do 30 października 2003 roku można obejrzeć wystawę "Chrześcijaństwo w sztuce Litwy", odbył się wieczór poświęcony kardynałowi Jerzemu Radziwiłłowi.

W wieczorze tym udział wzięli m. in. Ambasador RP w Wilnie prof. Eufemia Teichmann, Sekretarz Generalny Konferencji Biskupów Litewskich biskup dr Jonas Boruta, prof. dr hab. Uniwersytetu Wileńskiego Eugenija Ulčinaite, dyrektor Litewskiego Muzeum Malarstwa Romualdas Budrys.

Zgromadzonych tego dnia w murach wileńskiego Arsenału zapoznano z sylwetką kardynała Jerzego Radziwiłła. Był on synem Mikołaja Radziwiłła i Elżbiety z Szydłowieckich. Karierę duchowną rozpoczął jako koadiutor biskupstwa wileńskiego. Na stanowisko to został przyjęty przez biskupa wileńskiego Waleriana za zgodą króla Francji i Polski Henryka Walezego i papieża Grzegorza. W roku 1583 tenże papież mianował go kardynałem.

Kardynał Jerzy Radziwiłł brał udział w dwóch konklawach, kiedy to na papieży byli obrani Innocenty IX i Klemens VIII. Był też biskupem krakowskim i reprezentantem papieża Klemensa VIII na ślubie króla Polski i Szwecji z księżniczką austriacką Anną.

Umarł kardynał Jerzy Radziwiłł w wieku 43 lat 21 stycznia 1600 roku w Rzymie. Został pochowany w kościele ojców jezuitów w Rzymie. Na pomniku nagrobnym kardynała wypisane są następujące słowa: ?(Tablicę tę) postawił Mikołaj Krzysztof Radziwiłł, książę (Olykos) i Nieświeża, rycerz Jerozolimski, z miłości i szacunku do swego najdroższego brata?.

Tablicę, upamiętniającą Jerzego Radziwiłła znaleźć możemy również w Katedrze wileńskiej. Brzmi ona następująco: "Świętemu, Wszechmocnemu i Nieśmiertelnemu Bogu Jerzy Radziwiłł" (Šventajam, Galingajam ir Nemirtingajam Dievui Jurgis Radvila).

NG 19 (455)