Make your own free website on Tripod.com
Kęstutis GEČAS

Politycy uszczuplili portfele
swych zwolenników

W czasie wyborów najhojniej wspierały partie spółki, które kontroluje B. Lubys

Wsparł dwanaście partii

Jeden z najbogatszych i najbardziej wpływowych przemysłowców kraju Bronislovas Lubys poprzez kontrolowane przedsiębiorstwa w czasie wyborów samorządowych wsparł co najmniej 12 partii politycznych.

Według wiadomości, jakie posiada "Lietuvos rytas", pomoc ze strony spółki akcyjnej ''Kłajpedzka firma ładunków morskich" i "Achemy" sięgała 315 tys. litów i ta suma stanowi prawie dziesiątą część wszystkich środków, ofiarowanych na rzecz partii.

Nikt nie zebrał miliona

Ogółem 28 partii politycznych w czasie wyborów wydatkowało około 3,56 mln litów. Otrzymały jeszcze pomoc o innym charakterze wartości 81 tys. litów. Zadłużenie partii sięga prawie 79 tys. litów. Stało się to jasne wczoraj, gdy upłynął termin składania sprawozdań finansowych.

Najwięcej środków zebrał Związek Ojczyzny - prawie 844 tys. litów. Następnie idą Związek Centrum (659 tys. litów), Związek Liberałów (637 tys. litów), Nowy Związek (354 tys. litów) i LDPP (280 tys. litów).

Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna mogła przeznaczyć na wybory 175 tys. litów, Partia Chłopska - 135 tys. litów, "Socjaldemokracja 2000" - 78 tys. litów, Nowa Demokracja/Partia Kobiet - 69 tys. litów.

Partia Socjaldemokratyczna, która wczoraj w godzinach popołudniowych jako ostatnia przedstawiła sprawozdanie, twierdzi, że zebrała około 140 tys. litów.

("Lietuvos rytas" z 20 04 2000 r.)

NG 19 (455)