Make your own free website on Tripod.com
Kiedy Litwini zaczną pracować?

Od czasu, kiedy to przed kilku laty bal bogaczy w Ratuszu Wileńskim zakłócił bal ubogich przed Ratuszem zorganizowany przez obecnego mera miasta Kowna V. Šustauskasa, temat tzw. balów wiedeńskich nie schodzi z pierwszych stron prasy litewskiej, a w szczególności największego dziennika "Lituvos rytas".

Niedawno prasa informowała o tajnym balu wiedeńskim w Ciechanowiszkach w rejonie wileńskim, zorganizowanym dla ludzi interesu z Litwy i Litwinów zza granicy.

W minioną sobotę całą noc na przedmieściach Chicago w ośrodku litewskim (w opinii "LR'' tam nie sięgają ręce V. Šustauskasa) trwał bal wiedeński wydany przez ponad 150 par tamtejszych Litwinów, przy okazji zbierając na pomoc rodakom na Litwie skromne 6 tys. Lt.

Proponowalibyśmy jednak prasie litewskojęzycznej, aby mniej pisała o skandalach i balach, a więcej o pracy dla dobra swego kraju. Ostatecznie możemy wyrazić zgodę na przedruki z "Naszej Gazety''.

NG 19 (455)