Make your own free website on Tripod.com
Beata Garnyte

Poświecenie Kalwarii Wileńskiej

7 maja 2000 r. w Kalwarii Wileńskiej miało miejsce niezwykle ważne i od dawna oczekiwane wydarzenie - poświęcenie 7 nowo odbudowanych stacji Męki Pańskiej.

Niedzielna uroczystość rozpoczęła się o godzinie 16. 30 przy kościele Znalezienia Krzyża Świętego, skąd uroczysta procesja wyruszyła w Drogę Krzyżową. Przy stacji ?Jezus przed Piłatem? Mszę świętą w intencji wszystkich fundatorów odprawił metropolita wileński arcybiskup Audrys Juozas Bačkis. W homilii swej arcybiskup powiedział, iż Droga Krzyżowa w świadomości wiernych musi być nie tylko miejscem cierpienia, lecz również miejscem poznawania miłosierdzia Bożego i uczenia się tego miłosierdzia.

Po Mszy świętej, w której udział wzięli proboszczowie wileńskich kościołów, jak też mer Wilna Rolandas Paksas, metropolita wileński poświęcił wszystkie nowo odbudowane kaplice (stacje 22-28).

Szerzej o Kalwarii Wileńskiej - w magazynie Droga Wiary

Na zdjęciu: fragment Mszy świętej, celebrowanej przez metropolitę wileńskiego arcybiskupa Audrysa Juozasa Bačkisa

NG 20 (456)