Make your own free website on Tripod.com
Iwona Krajewska

Walnie i kameralnie

3 maja br. w Ejszyskiej Szkole Muzycznej odbył się koncert, poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Wspaniałą okazją do przypomnienia ważnej dla nas historii stała się kolejna impreza przygotowana przez p. Grażynę Zaborowską i p. Renatę Pawłowską. Za jej pośrednictwem został zaproszony duet kameralny z Trójmiasta. Niezapomniane wrażenia sprawiły utwory klasyczne w wykonaniu znakomitej polskiej pianistki Ewy Chodkowskiej i sopranu Tatiany Szczepankiewicz. W Ejszyszkach było to wyjątkowe wydarzenie artystyczne, albowiem nie zawsze jest okazja i możliwość spotkania się z bezpośrednio ze sztuką Polski. Wielu zebranych przeżyło niepowtarzalne chwile wzruszenia i podziwu dla niezrównanego talentu młodych artystek. Utwory wykonane przez artystki u wielu zgromadzonych wycisnęły łzy szczęścia i wzruszenia.

Na program koncertu złożyły się następujące pozycje: Fr. Chopin - ?Żal?, "Zalotna", "Nokturn cis - moll", Polonez Fantazja As - dur, utwory K. Kurpińskiego: "Wariacje na temat tańców polskich", aria Jadwigi z opery "Jadwiga Królowa Polska". Każde zaprezentowanie utworu było nagradzane rzęsistymi brawami publiczności.

Pięknym dopełnieniem koncertu był występ uczniów szkoły muzycznej. Utwory klasyczne wykonane przez Bożenę Mierzewicz, Ilonę Tiewiel, Elizę Miškinyte, Wiolletę Sokołowską i wielu innych były oklaskiwane przez zgromadzonych. Szczególnym akcentem koncertu była piosenka litewska wykonana specjalnie dla p. Tatiany Szczepankiewicz i p. Ewy Chodkowskiej. Wykonały ją laureatki konkursu "Dain? dainel" Eliza Miškinyte, Iwona Szukiełowicz i Alona Korszul. Do imprezy walnie przyczynili się również honorowi goście: p. Antoni Jankowski, kierownik Wydziału Oświaty, dyrektor szkoły muzycznej p. Maria Kinto, prezes koła ZPL w Ejszyszkach p. Rozalia Juchniewicz.

Na zakończenie pianistek obdarowano wiązankami kwiatów i złożono serdeczne podziękowania za niezapomniane wrażenia oraz miłą i serdeczną atmosferę.

Dom Polski w Ejszyszkach rozwinął dosyć aktywną działalność artystyczną i kulturalną, stał się nie tylko miejscem okolicznościowych spotkań, konferencji, świątecznych koncertów i konkursów, ale jednocześnie służy bliższemu poznaniu się ludzi i integracji środowiska, które jest ostoją polskości w Ejszyszkach.

Głównym założeniem Domu Polskiego w Ejszyszkach jest promocja kultury polskiej, inspirowanie i prowadzenie wszechstronnej działalności kulturalnej i artystycznej. Z satysfakcją można stwierdzić, że pomyślnie prowadzi powyższą działalność.

W najbliższą sobotę przy współpracy z miejskim klubem szachowym mają się rozpocząć zawody szachowe. Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej proponuje przeprowadzenie szkolenia w dziedzinie marketingu i handlu z równoczesnym rozpoczęciem nauki języka angielskiego. "Dzień Dziecka" ma być przeprowadzony na szerszą skalę. Dom Polski jest otwarty na wszelkie propozycje i współpracę. Nie ulega wątpliwości, że wyłącznie ścisła współpraca z władzami lokalnymi i mieszkańcami Ejszyszek umożliwią wykonanie wytkniętów celów i zamierzeń.

Chętnym nawiązania współpracy z Domem Polskim w Ejszyszkach podajemy adres:

4090 Litwa, rejon solecznicki
m. Ejszyszki, Gegužes aikšte (Plac Majowy) 13
tel./fax. 56 - 557

Na zdjęciu: gra Ewa Chodkowska, śpiewa Tatiana Szczepankiewicz.

NG 20 (456)