Make your own free website on Tripod.com
65 rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego

12 maja 1935 roku zmarł Pierwszy Marszałek II Rzeczypospolitej Polskiej Józef Piłsudski. Józef Piłsudski - to jedna z najwybitniejszych postaci w dziejach narodu polskiego. Marszałek zawsze podkreślał, że jest wiernym synem Ziemi Wileńskiej. Dobitnym potwierdzeniem przywiązania do ukochanej Wileńszczyzny była jego ostatnia wola, aby serce na zawsze pozostało w ukochanej Ziemi Wileńskiej. Po śmierci J. Piłsudskiego serce w srebrnej urnie zostało przewiezione do Wilna i umieszczone w kościele św. Teresy. W pierwszą rocznicę śmierci zostało pochowane obok Matki na Rossie.

W 65 rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego na cmentarzu Rossa przy Mauzoleum Marszałka o godzinie 12 odbędzie się składanie kwiatów.

Na zdjęciach: uroczystości pogrzebowe serca Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wilnie.

Zdjęcia z prywatnych zbiorów Czesława Malewskiego.

NG 20 (456)