Make your own free website on Tripod.com
Sylwetki litewskich działaczy
społeczno politycznych

Kęstutis Šumacheris

Dyrektor generalny "Lietuvos dujos" Po czwartkowym zebraniu akcjonariuszy spółki zamierza się zrezygnować z usług pracującego od 1993 r. dyrektora. W roku ubiegłym spółka poniosła straty w wysokości 13,5 mln litów, ma wielkie zadłużenie.
Arunas Keserauskas

Dyrektor generalny "Lietuvos energija" W 1999 r. spółka poniosła audytorowane straty w wysokości 117 mln litów, chociaż przed audytem planowała zysk. Audytorzy zażądali 80 mln litów dodatkowych odroczeń na nie odzyskane zadłużenie białoruskie za energię elektryczną.
Ramunas Karbauskis,

przewodniczący Partii Chłopskiej, musi złożyć wyjaśnienia w Głównej Komisji Etyki Służbowej. Sejmowy konserwatysta Vytautas Cinauskas poprosił tę komisję o zbadanie, czy R. Karbauskis nie miał na względzie własnych celów, popierając akcje protestu rolników, uprawiających buraki cukrowe. Ma on limit w wysokości 8 tys. ton, po sprzedaniu tego zysk wyniósłby ponad 0,5 mln litów.

("Veidas" z 27 kwietnia 2000 r.)

NG 20 (456)